Nederlanders schatten uitvaartkosten te laag in en weten niet wat verzekering dekt

Volgens het Nibud heeft een kwart van de Nederlanders met een uitvaartverzekering geen idee wat voor soort verzekering zij heeft. Daarnaast weet een derde van de Nederlanders niet wat de gemiddelde kosten van een uitvaart zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De gemiddelde uitvaartkosten bedragen volgens de Consumentenbond 7.500 euro, maar mensen schatten de kosten zo’n 1.500 euro lager in.

Kennis rondom uitvaartverzekeringen beperkt
Bijna 60 procent van de respondenten met een verzekering wil nabestaanden niet opzadelen met de kosten van de uitvaart. Een kwart van de mensen met een uitvaartverzekering weet niet welk type verzekering zij heeft.

Kosten
Een gemiddelde uitvaart kost volgens het CBS 7.500 euro. Bijna de helft van de respondenten wil worden gecremeerd. Een crematie is doorgaans goedkoper dan een begrafenis. Mensen die een begrafenis willen, schatten de kosten van de eigen uitvaart hoger in dan mensen die gecremeerd willen worden, 6.900 euro tegenover 6.100 euro. Beide groepen maken desondanks een te lage inschatting van de kosten.

Geen geld
Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de Nederlanders geen 5.000 euro op de spaarrekening heeft. Dit zijn zowel mensen mét als mensen zonder uitvaartverzekering. Dit betekent dat minimaal de helft van de niet-verzekerden en een groot deel van de mensen die onderverzekerd zijn, niet genoeg reserves hebben voor de kosten van een uitvaart.

Advies Nibud
Het Nibud roept uitvaartverzekeraars op om consumenten beter te informeren. Zo moeten de verschillen tussen de soorten verzekeringen duidelijker worden benoemd. Daarnaast adviseert ze consumenten om via een Uitvaartberekenaar te ontdekken wat een uitvaart kost. Op basis daarvan kunnen consumenten bepalen hoe zij hun uitvaart gaan financieren.

Delen

 

Terug