Wat betekent het Coronavirus voor onze dienstverlening?

Engelen & Spoor Uitvaartverzorging volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet en volgt de instructies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD op. Ook houden wij in de gaten hoe relevante organisaties in de uitvaartbranche handelen. Indien er nieuwe richtlijnen komen van het RIVM, dan wordt deze informatie aangepast. 

Wij realiseren ons dat dit voor nabestaanden een ingrijpende maatregel is. Juist in een tijd van afscheid is de steun van familie en vrienden zo belangrijk. Neemt u gerust contact met ons op bij alle vragen die u heeft. Met elkaar kunnen we kijken welke vorm de uitvaart zou kunnen krijgen onder de huidige omstandigheden. 

Update 17 maart 2020

De volgende informatie is op dit moment van kracht

Uitvaartplechtigheden in uitvaartcentra, crematoria of begraafplaatsen mogen, op last van het RIVM, uit niet meer dan 30 personen bestaan. Rouwbezoeken zijn mogelijk in besloten kring; er worden maximaal 4 – 6 personen tegelijk in de ruimte toegestaan. De richtlijnen geven tevens aan dat er voorlopig bij uitvaarten geen horeca mag worden aangeboden. Van de aanwezigen wordt gevraagd op ruime afstand van elkaar plaats te nemen. 

Uitvaarten zullen in deze periode in een kleine, besloten kring moeten plaatsvinden. Wij kunnen ons voorstellen dat de afwezigheid van familie en vrienden bij een uitvaart een groot gemis is. Op een later tijdstip zouden een herdenkingsbijeenkomst en een condoleance kunnen plaatsvinden, zodat u met diegenen die niet bij de uitvaart aanwezig waren, toch kan stilstaan bij het overlijden van een dierbare en persoonlijk herinneringen kan delen. 

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen? 

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het telefoonnummer 070 – 350 7000. Vermeldt daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk) besmet is met het Coronavirus. 

Bespreking van de uitvaart – komt de uitvaartverzorger thuis? 

Vanuit veiligheidsoogpunt, zowel voor u als voor onze medewerkers, worden vanaf 16 maart de uitvaarten zoveel mogelijk telefonisch besproken. Indien een gesprek niet mogelijk is per telefoon, zal in overleg het gesprek met de opdrachtgever bij ons op kantoor kunnen plaatsvinden. 

Wat gebeurt er met een overledene die besmet is met het Coronavirus? 

Uitvaarten en rouwbezoeken kunnen doorgaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Wij volgen een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met een verhoogd besmettingsrisico is benoemd. 

Kan iemand thuis worden opgebaard? 

In overleg met u kunnen de mogelijkheden worden besproken. 

Hoe kan ik iemand condoleren nu handen schudden niet is toegestaan? 

Omdat we op dit moment geen handen schudden zijn er gelukkig andere mogelijkheden, waarmee u uw medeleven kunnen overbrengen. U kunt een hand op hart leggen of uw handpalmen in elkaar leggen en zo een condoleance uitspreken. Ook het namasté gebaar is een mogelijkheid. 

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

In lijn met de richtlijnen van de overheid vragen wij mensen die gezondheidsklachten hebben (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) met klem om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Delen

 

Terug